Odbornost – Rychlost – Spolehlivost
Soudní tlumočník pro jazyk anglický

Podrobné informace

Co je nutné vědět u soudně ověřených překladů?

Soudně ověřený překlad je překlad vyhotovený v souladu se Zákonem č. 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících, tedy překladatelem (v jazyce zákona "tlumočníkem"), jmenovaným příslušným krajským soudem. Ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně papírovou, nikoli elektronickou podobu. Pokud tedy chcete objednat ověřený překlad, je při zadání zakázky nutné předložit originál anebo ověřenou fotokopii překládané listiny. Ověřování fotokopií provádí notáři a městské úřady.

Jak vzniká soudní překlad?

Váš dokument je pečlivě přeložen a zvláštní pozornost je věnována jménům, datům, číslům a dalším údajům. Do levého okraje originálního dokumentu a překladu jsou vyraženy otvory pro vazbu. Originální dokument je pak svázán s překladem červeno/bílo/modrým provázkem (trikolorou), provázek se přilepí k dokumentům papírovou lepící páskou a přes tuto lepící pásku se otiskne oficiální kulaté razítko soudního tlumočníka s jeho podpisem. Na konec překladu se doplní Tlumočnická doložka, která osvědčuje, že překlad je autentický. Váš překlad se pak zapíše do seznamu soudně ověřených překladů, který vede soudní tlumočník.

Jak vyvézt váš překlad do zahraničí

Váš český dokument přeložený do angličtiny soudním tlumočníkem je vyhovující pro většinu účelů. Některé úřady v určitých státech, např. v USA, mohou požadovat, aby k vašemu originálnímu českému dokumentu byla připojena apostila (o apostile se více dozvíte na http://www.finexpert.cz/Rubriky/Jak-overit-listinu-pro-pouziti-v-zahranici/sc-17-sr-1-a-18748/default.aspx) . Pro dokumenty původně v češtině vydává apostilu Ministerstvo spravedlnosti České republiky, mezinárodni odbor pro listiny vydávané justičními orgány, a Ministerstvo zahraničních věci České republiky, konzulární odbor pro ostatní listiny (vydané státní správou a jinými orgány).

Váš anglický dokument přeložený do češtiny soudním tlumočníkem je dokonale vyhovující pro prakticky všechny účely. Zcela ojediněle mohou české úřady požadovat, aby k vašemu anglickému originálnímu dokumentu byla připojena apostila. Většina zemí s angličtinou jako oficiálním jazykem má úřad, který za malý poplatek vydá apostilu. Velvyslanectví příslušného státu vám sdělí, kde můžete apostilu získat.


Mgr. Zdeňka Zvoníčková, Kvapilova 761, 666 01 Tišnov, Gsm: +420 774 878 600, Email: info@soudni-tlumocnik.com
©2008 Future Image computer, s.r.o.