Quality – Speed – Reliability
Certified translator of English

Sample translations

Sample 1 - Contract

Czech text

3. Na základě smlouvy a těchto podmínek a případných dalších ujednání mezi stranami se poskytovatel zavazuje poskytovat uživateli služby prostřednictvím pevného připojení k síti poskytovatele a uživatel se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající ze smlouvy i jejích součástí, včetně těchto podmínek, zejména platit za služby příslušné poplatky v souladu s těmito podmínkami a platným ceníkem poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za využití služeb uživatelem a za obsah přenášených zpráv (informací).

Translation into English

3. Under the contract and these conditions and any other agreements made between the parties to the contract, the Provider undertakes to render services to the Subscriber by providing him with a fixed connection to the Provider’s network and the Subscriber undertakes to observe the duties pursuant to the contract and its parts, including these conditions, especially to pay the respective fees for the services in accordance with these conditions and the valid price list of the Provider. The Provider does not take any responsibility for the use of services by the Subscriber and for the content of the messages (information) sent.

Sample 2 – Product description

Popis výrobku

Akumulátorová rozbrušovačka je ruční rotační elektrické nářadí napájené akumulátorem, osazené vkládaným pracovním nástrojem, jehož dřík je upnut ve sklíčidle. Vkládaným pracovním nástrojem může být karbidový kotouč, rotační pilník, malý disk nebo brusný kámen trvale nalisovaný na dříku nebo vřetenu.

Bezpečnostní pravidla pro daný výrobek

Product description

This battery-powered grinder is a rotary power device powered by a battery with an inserted tool with its shaft fixed in the chuck. The inserted tool can be a carbide disc, rotary file, a small disc or abrasive stone hard pressed to the shaft or spindle.

Safety rules for the operation of the product


Mgr. Zdeňka Zvoníčková, Kvapilova 761, 666 01 Tišnov, Gsm: +420 774 878 600, Email: info@soudni-tlumocnik.com
©2008 Future Image computer, s.r.o.